28 stycznia Centrum Duchowości Świeckich

CDSCentrum Duchowości Świeckich jest propozycją pogłębienia formacji zarówno dla osób zrzeszonych w ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach jak również dla osób niezrzeszonych a pragnących pogłębiać swoją duchowość. Ma to być okazja, aby nie tylko wzrastać samemu w duchowości świeckich, ale pomagać także innym oraz wspólnie poszukiwać misji świeckich w świecie.

Konferencje otwarte Centrum Duchowości Świeckich odbywają sie raz w miesiącu, w środy, po uprzednim ogłoszeniu, po Mszy św. o godz. 17:30, w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Subscribe to Jezuici, Sanktuarium NMP Łaskawej , ul. Świętojańska 10, Warszawa. RSS