Ogłoszenia duszpasterskie

 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2016 - 26 czerwca

♦ Od 1 lipca  wprowadzamy małą zmianę w przedpołudniowym dyżurze w konfesjonale, a mianowicie, będziemy spowiadać od godz. 9.00 do 11.00. Taka sytuacja potrwa do 1 października. Popołudniowy dyżur pozostaje bez zmian.

♦ W ostatni wtorek miesiąca zapraszamy na Mszę świętą w intencji poszukujących męża i żony o godz. 20.00, do której zostanie dołączona intencja dziękczynna za 15 lat posługi kapłańskiej o. Roberta Wawra SI. Będzie to jednocześnie wigilia Uroczystości Świętych Piotra i Pawła. Przed Mszą świętą można przyjść do kawiarenki w podziemiach kościoła (wejście przez sklepik od godz. 18) i do Mszy świętej mile spędzić czas na rozmowach przy kawie lub herbacie. W okresie od czerwca do września nie przewidujemy spotkań po mszy w kościele.

♦ Zapraszamy w Czwartek na mszę św. o godz. 17.30 na zakończenie której będzie błogosławieństwo wody św. Ignacego. Zapraszamy na te msze święte zawsze w ostatni dzień miesiąca.

♦ W tym tygodniu przypadają I Piątek i I Sobota Miesiąca. Zachęcamy bardzo do przyjęcia Komunii Świętej w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

♦ Zgodnie z zapowiedzią gościmy dzisiaj przedstawicieli najstarszego hospicjum na Mazowszu - Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża.

 Zachęcamy do zapoznania się również z:

ogłoszeniami duszpasterskimi parafii archikatedralnej pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, na terenie której znajduje się nasz kościół
- infomacjami z naszej Archidiecezji Warszawskiej
- informacjami dotyczącymi Kościoła Katolickiego w Polsce na stronie Konferencji Episkopatu Polski
- informacjami dotyczącymi Kościoła Katolickiego na świecie na stronie Radia Watykańskiego

ZAPRASZAMY! CODZIENNIE:

MSZE ŚW. w dni powszednie o 8.30, 16, 17.30, 20 z Apelem Warszawskim. W niedziele i święta dodatkowe msze św. o 10, 11, 12 i 13.

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU: 9.00-20.00.

SPOWIEDŹ: 9-12 (9-11 w wakacje) i 15-20.45 w dni powszednie, a w niedziele i święta podczas mszy św.

NABOŻEŃSTWA o 19.00 (trwają zwykle ok. 45-55 min):

 - Nabożeństwa do Matki Bożej Łaskawej - w soboty
 - Różaniec i Godzinki - w pozostałe dni tygodnia

ODPUSTY codziennie można uzyskać odpust zupełny

MODLITWY O BEATYFIKACJĘ Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (wielkiego promotora naszego sanktuarium i kultu MB Łaskawej) i Sługi Bożego o. Piotra Skargi SI (wielkiego inicjatora budowy naszego sanktuarium): codziennie przed mszą św o godz. 20.

Miejsce jest przyjazne do modlitwy i spowiedzi dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Nowa grupa mężczyzn

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 o. Zdzisław Wojciechowski SJ zamierza rozpocząć pracę formacyjną z mężczyznami będącymi w najbardziej ciekawym, owocnym, a równocześnie najbardziej trudnym okresie życia - około czterdziestki.

Kawiarenka od g. 18, Msza św. g. 20.00 dla poszukujących męża albo żony - 28 czerwca, wtorek

W ostatni wtorek miesiąca zapraszamy na mszę świętą o godz. 20.00.

- Przed mszą można przyjść do kawiarenki w podziemiach kościoła (wejście przez sklepik od godz. 18) i do mszy mile spędzić czas na rozmowach przy kawie lub herbacie. W okresie od czerwca do września nie przewidujemy spotkań po mszy w kościele.

Informacje o Duszpasterstwie Dwojedno

15 lat kapłaństwa o. Roberta Wawra SJ - 28 czerwca, wtorek g. 20.00

Święcenia o. Roberta w 2001 rokuZapraszamy do Sanktuarium na mszę dziękczynną za 15 lat posługi kapłańskiej o. Roberta. O. Robert Wawer SJ odprawi we wtorek 28 czerwca, w wigilię Uroczystości Św. Apostołów Piotra i Pawła, mszę św. o godz. 20 w intencji dziękczynnej za otrzymany dar 15 lat kapłaństwa.

29 czerwca 2001 roku, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (był to piątek) o. Robert otrzymał wraz z innymi współbraćmi święcenia kapłańskie z rąk J. E. Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Ceremonia odbyła się podczas Mszy św. o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61.

Pierwszy piątek miesiąca - 1 lipca

Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, 
nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba.

Zachęcamy do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy piątek miesiąca przez:

1. Uczestnictwo we mszy św. wraz z przyjęciem Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu grzechy swoje i całego świata.
2. Szczególną modlitwę do Serca Jezusowego (np. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).

Sakrament spowiedzi nie należy do istoty odprawienia dziewięciu pierwszych piątków, ale (a) msza św., (b) Komunia św. wynagradzająca i (c) modlitwa do Najśw. Serca Pana Jezusa. Spowiedź potrzebna jest tylko tym, co zgrzeszyli śmiertelnie, do przywrócenia stanu łaski uświęcającej, aby mogli odprawić nabożeństwo pierwszego piątku. 

Msza św. o powołania do jezuitów - 1 lipca, piątek g. 20.00

W pierwsze piątki miesiąca na mszy świętej o godzinie 20.00 prosimy Boga o powołania na braci i kapłanów do zakonu jezuitów. Modlimy się, by Towarzystwo Jezusowe było wierne charyzmatowi św. Ignacego Loyoli i wezwaniom, do których Bóg powołał naszego założyciela i do których Bóg powołuje jezuitów obecnie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie o powołania z naszych własnych rodzin. Modlimy się za przykładem św. Ignacego, który w małej kapliczce La Storta blisko Rzymu prosił „Matkę Najświętszą, aby go chciała przyłączyć do swego Syna”.

Pierwsza sobota miesiąca - 2 lipca

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca wywodzi się z objawień w Fatimie. 10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał".

Maryja powiedziała: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia."

Jest to część drugiej tajemnicy fatimskiej.

393 rocznica pierwotnej konsekracji kościoła - 11 lipca, poniedziałek

11 lipca 1623 r. odbyła się pierwotna konsekracja kościoła. Kościół został konsekrowany pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Ignacego Loyoli (ponad rok po jego kanonizacji). Data beatyfikacji Ignacego Loyoli była 27 lipca 1609 r. w Rzymie przez Pawła V, a data kanonizacji 12 marca 1622 r. w Rzymie przez Grzegorza XV.

Strony

Subscribe to Front page feed