Msza św. z błogosławieństwem Wody św. Ignacego Loyoli - 31 lipca

 
Zapraszamy w ostatni dzień miesiąca na Mszę św. o 17:30, na zakończenie której będzie błogosławieństwo wody św. Ignacego.
W dzień wspomnienia św. Ignacego Loyoli, 31 lipca, błogosławieństwo wody św. Ignacego Loyoli jest na każdej Mszy św.
Zachęcamy do zapoznania się na tej stronie z wodą św. Ignacego Loyoli, dzięki której św. Ignacy wstawia się za nami upraszając wszelkie łaski Boże. 

Co to jest woda świętego Ignacego?

Woda święcona św. Ignacego Loyoli (1491-1556) - założyciela zakonu jezuitów zwana jest również wodą cudowną, wodą świętą św. Ignacego, wodą błogosławioną św. Ignacego, wodą ignacjańską. Zaczęła być stosowana wśród wiernych Kościoła Katolickiego niedługo po śmierci Świętego i od prawie 450 lat sprowadza łaski, dla których zwykłe środki były niewystarczające. Picie wody uświęconej dotknięciem świętych relikwii dla otrzymania specjalnej łaski od Boga jest wśród wiernych zwyczajem bardzo starym. Ta cudowna woda ta znana jest również wśród protestantów. Według Rytuału Rzymskiego Pawła V z 1614 r., który został odnowiony przez Piusa XI w 1925 r. i ponownie przywrócony przez Benedykta XVI w 2011 r. kapłan jezuita lub inny kapłan upoważniony błogosławi wodę specjalną modlitwą i zanurza w niej relikwie lub medalik św. Ignacego Loyoli. Tak powstaje woda św. Ignacego.

Jakie modlitwy są odmawiane przy blogosławieństwie wody świętego Ignacego?

Kapłan odmawia m. in. takie piękne modlitwy jak:

    Panie święty, Ojcze wszechmogący i wieczny Boże, który, zlewając na słabe ciała łaskę swego błogosławieństwa, miłosiernie ochraniasz dzieło rąk Twoich, racz łaskawie przyjąć wezwanie Twego Imienia i przez wstawiennictwo świętego Ignacego - Twego wyznawcy, uwolnij od choroby Twoje sługi i obdarz zdrowiem, podźwignij swoją prawicą, umocnij siłą, strzeż ich swoją potęgą i we wszelkiej pomyślności przywróć ich Twojemu Kościołowi świętemu.
    Pobłogosław, Panie, tę wodę, aby stała się lekarstwem dla uzdrowienia rodzaju ludzkiego i przez wstawiennictwo świętego Ignacego, spraw, aby każdy kto jej użyje otrzymał zdrowie ciała i ochronę duszy.
    Boże, który dla większego rozszerzania chwały Twojego Imienia wzmocniłeś Kościół walczący przez świętego Ignacego nowymi posiłkami, spraw, abyśmy z jego pomocą, naśladując go w walce na ziemi, zasłużyli wraz z nim na wieniec zwycięstwa w niebie.

Jak działa woda świętego Ignacego?

Używanie wody św. Ignacego niesie ze sobą łaski tym, którzy w to wierzą i z pobożnością stosują. Jest to tzw. sakramentalium Kościoła, o którym Sobór Watykański II mówi: „Sakramentalia to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.” (Konstytucja o Liturgii, 60). Św. Ignacy nie chce pozostawić bez nagrody szczerej ufności, żywej i głębokiej wiary, która z nieodpartą siłą ściąga Boże błogosławieństwa i w razie potrzeby zdolna jest przenosić góry. Ta wiara jest konieczna dla otrzymania łask, których się pragnie i o które się prosi przez stosowanie sakramentalium jakim jest woda św. Ignacego. Błagając wstawiennictwa św. Ignacego o uchronienie od złego lub o otrzymanie jakiegoś dobrodziejstwa nie można przy tym zapominać o zgadzaniu się z wolą Bożą. Jeśli ta wiara i zgodność z wolą Bożą jest złączona z prawdziwą ufnością w pomoc św. Ignacego Loyoli i jest poparta szczerą spowiedzią i przyjęciem Komunii św., to nie ma wątpliwości, że św. Ignacy uprosi łaskę, o którą się staramy, lub jakąś inną rzecz ważną - lepszą dla naszego dobra.

Jak stosować wodę św. Ignacego?

Zanim zastosuje się wodę św. Ignacego należy odmówić trzy razy Chwała Ojcu... na cześć Trójcy Przenajświętszej, której ten święty był tak gorliwym sługą, a dodać należy wezwanie: Św. Ignacy - módl się za nami. Wystarczy też odmówić Ojcze Nasz..., Zdrowaś Mario... i Chwała Ojcu..., albo po prostu wezwać pomocy Świętego, gdy sytuacja lub stan choroby nie pozwala na co innego. Należy jednak pamiętać, że większą część łask za przyczyną św. Ignacego otrzymuje się przez odprawienie nowenny do św. Ignacego (dostępna na stronie www.razem.jezuici.pl/ignacyloyola), jednej lub więcej, przy równoczesnym piciu wody. Trzeba też, by osoba w potrzebie i rodzina przystąpili do sakramentów świętych. Wodę można pić lub stosować zewnętrznie we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Wody tej nie powinno się zbyt długo przechowywać i nie powinna być traktowana jako pamiątka lub magiczny przedmiot.

Czy jakiś dokument papieski potwierdza praktykę błogosławienia wody świętego Ignacego?

Pierwszy dokument zatwierdzony przez papieża, w którym zawarty jest rytuał poświęcenia wody św. Ignacego to Rituale Romanum- Rytuał Rzymski - księga liturgiczna wydana zgodnie z postulatami Soboru Trydenckiego, który to sobór 4 grudnia 1563 r. polecił opracować księgę liturgiczną regulującą udzielanie sakramentów i sakramentaliów. Prace nad tą księgą rozpoczęły się w 1570 r. Podczas przygotowania księgi zasięgano opinii teologów i proboszczów. Komisja "akceptująca" składała się z pięciu członków, m.in. kardynała, jezuity św. Roberta Bellarmina SI. Papież Paweł V swoim brewe z dnia 17 czerwca 1614 r., które było wstępem do Rytuału Rzymskiego, zatwierdził go. Formuła błogosławienia wody św. Ignacego została ona jeszcze raz potwierdzona po kasacie i odrodzeniu zakonu jezuitów (1773-1814), o co poprosił ówczesny generał zakonu o. Piotr Beckx SI, bo było to istotną częścią tradycji zakonu. Ponownego zatwierdzenia dokonał wtedy papież Pius IX przez Prefekta Kongregacji ds. Świętych Obrzędów (Congregatio Sacrorum Rituum) w dniu 30.08.1866 r. W latach 1614-2011 pojawiały się też kolejne wersje Rytuału Rzymskiego zawierające rytuał błogosławienia wody św. Ignacego i aprobaty wielu papieży dotyczące tego Rytuału. Formuła błogosławienia wody św. Ignacego weszła w skład tego Rytuału prawdopodobnie na początku XVIII w.

          Ostatni wydany dokument Stolicy Apostolskiej, który dotyczy tego tematu to Instrukcja z dn. 30.04.2011 r. Papieskiej Komisji Ecclesia Dei dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta XVI, która zezwala na dokonywanie tego obrzędu zgodnie z Rytuałem Rzymskim Pawła V, którego ostatnie wydanie było w 1962 r. W Instrukcji jest napisane:

Obrzędy zgromadzeń zakonnych    
34. Dozwolone jest posługiwanie się własnymi księgami liturgicznymi zgromadzeń zakonnych, które obowiązywały w 1962 r.
Pontificale Romanum i Rituale Romanum
35. Dozwolone jest posługiwanie się Pontificale Romanum i Rituale Romanum, jak również Caeremoniale Episcoporum, będącymi w użyciu w 1962 r.

Czy znane są konkretne przypadki uzdrawiającego działania Wody św. Ignacego?

Znane i potwierdzone są na całym świecie przypadki cudownych uzdrowień, wyleczeń i ochrony przed chorobami i zarazą i innymi niebezpieczeństwami dla ciała i duszy zdziałane za przyczyną wody św. Ignacego. Na przykład w książecce o. Franciszka Ksawerego Moretti SJ i w broszurze wydanej przez Uniwersytet Loyoli w Chicago opisane są następujące konkretne przypadki cudownego działania wody św. Ignacego:

- uzdrowienie całkowicie sparaliżowanych osób, które piły i obmywały się wodą
- uzdrowienie dziecka niewidomego od urodzenia
- uzdrowienie wzroku lub odzyskiwanie wzroku przez tych, którzy całkowicie stracili wzrok
- uzdrowienie z suchot (gruźlica), zapalenia płuc, astmy
- uzdrowienie człowieka zagrożonego amputacją nóg z powodu postępującej gangreny
- uzdrowienie kalectwa, paraliżu dolnej części ciała, paraliżu kończyn
- uzdrowienia z urazów powypadkowych
- uzdrowienie udaru mózgu i utraty świadomości, uzdrowienie spazmów nerwowych, epilepsji, konwulsji
- uzdrowienie z niedomykania zastawki serca
- zapalenie opon mózgowych i rdzenia, zapalenie migdałków mieszkowe
- liczne uzdrowienia z chorób żołądkowych, nerkowych, kamicy nerkowej, głuchoty, puchliny wodnej, tyfusu, cholery, plucia krwią, dusznicy, zwichnięcia, opuchlizny stawów, bólu kości, ostrych bólów stopy, febry, grypy, anginy, newralgii, rozmaitych guzów, ropni, wrzodów, egzemy, stanów zapalnych skóry, słowem z wszelkiego rodzaju cierpień
- uzdrowienia z raka piersi, gardła, skóry i narządów wewnętrznych
- uzdrowienie z ustawicznego intensywnego poczucia głodu
- uzdrowienia z wysokiej gorączki i związanej z tym utraty przytomności
- uzdrowienia i powrót do życia osób umierających
- umocnienie w wierze dla umierających
- liczne uzdrowienia osób, dla których medycyna nie miała ratunku, od których lekarze już odstępowali, uznając ich za nie do uratowania
- skuteczna pomoc dla bezdzietnych kobiet marzących o macierzyństwie, dla kobiet oczekujących narodzin dziecka
- skuteczna pomoc przy szczęśliwym porodzie
- pomoc w obliczu zagrażającego pożaru czy gwałtownych pokus

Jakie znane są najstarsze fakty i potwierdzone przypadki uzdrowień dotyczące Wody św. Ignacego?

Najstarsza wzmianka (może ktoś znajdzie jeszcze starsze zapisy) dotyczy roku 1599, na długo zanim Kościół (i papież Grzegorz XV) uznał Ignacego Loyolę za świętego 12 marca 1622 r., i kilka lat zanim Kościół (papież Paweł V) ogłosił go błogosławionym 27 lipca 1609 r. 67-tomowy zbiór żywotów świętych opracowany z zastosowaniem krytyki historycznej - Acta Sanctorum - wydany przez Towarzystwo Bollandystów opisuje, że już w roku 1599 bardzo wielu mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Burgos używało wody, w której zanurzano B. Patris ossiculum(mała kość z ciała Ignacego). Pierwsza wzmianka o zanurzaniu relikwi św. Ignacego pochodzi z roku 1610. Pierwsza wzmianka o błogosławieniu wody w imię św. Ignacego pochodzi z 1626 r. W pierwszej połowie XVII w. zaczynają pojawiać się wzmianki o wotach ofiarnych składanych jako podziękowanie za otrzymane łaski za pośrednictwem wody z Manresy. W połowie wieku XVII następuje ujednolicenie formuły używanej do poświęcenia wody Ignacego. Pierwszy rytuał święcenia tutaj odnaleziony jest z 1680 r. Pierwsza wzmianka o stosowaniu medalika zamiast relikwi pochodzi z 1720 r. Pierwsza wzmianka o cudownym działaniu wody św. Ignacego w Polsce pochodzi z 1726 r. i jest to wogóle pierwsza wzmianka historyczna, że woda św. Ignacego powstrzymała pożar. Pierwszy rytuał święcenia wody św. Ignacego, według tych poszukiwań, pojawił się na ziemiach polskich w sakramentarzu z 1730 r. Pierwsza wzmianka w literaturze polskiej, odnaleziona tutaj, pochodzi z 1767 r.

Jak złożyć osobiste świadectwo na większą chwałę Bożą?

Prosimy podzielić się z nami osobistym świadectwem otrzymania łask za pośrednictwem tej świętej wody. Świadectwa chwały Bożej - cudów i łask -  można przesyłać na na e-mail: [email protected] lub na adres: Jezuici - Woda św. Ignacego, ul. Świętojańska 10, 00-288 Warszawa. Woda jest bezpłatna. Prosimy jednak o składanie ofiar, które jezuici przeznaczają dalej na rozpowszechnianie wody św. Ignacego Loyoli i kultu świętego założyciela zakonu jezuitów. 

Skąd otrzymać wodę świętego Ignacego?

Prosimy pytać w placówkach jezuickich. Tradycyjnie w kościołach jezuickich na całym świecie woda św. Ignacego uroczyście święcona jest raz w roku, we wspomnienie liturgiczne św. Ignacego z Loyoli, które jest zarazem świętem odpustowym w jezuickich kościołach i kaplicach, czyli 31 lipca. Wodę Ignacego można również otrzymać przez cały czas w roku. W tym roku jezuici obchodzą szczególny jubileusz: 450-lecie obecności w Polsce i 200-lecie odrodzenia zakonu. Z tej okazji Msze św. z błogosławieństwem wody św. Ignacego odbywają się przez cały rok w ostatni dzień każdego miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej 10 o godz. 17:30. Zaproszeni są na nią wszyscy, a w szczególności kobiety ciężarne, czciciele św. Ignacego i osoby, które odbyły duchowe ćwiczenia ignacjańskie. Więcej informacji na stronie Gościa Niedzielnego.

Czy oprócz wody św. Ignacego są jakieś inne sposoby upraszania łask Bożych za jego wstawiennictwem?

Tak, jest wiele modlitw, które odmawiał sam św. Ignacy Loyola, które ułożył, lub które proszą go o wstawiennictwo. Przede wszystkim ułożył Ćwiczenia Duchowne, które odprawiający otrzymują wiele łask. Papież Pius XI uroczyście ogłosił 25 lipca 1922 r. Ignacego Loyolę patronem wszystkich rekolekcji w Kościele Katolickim.   

Źródła i odnośniki dotyczące wody św. Ignacego Loyoli według porządku chronologicznego

- Acta Sanctorum Julii Ex Latinis & Geaecis, aliarumque gentium Monumentis, fervata primigenia veteru Scriptorum phrafi, Collecta, Digesta, Commentariisque et Observationibus Illustrata a Joanne Bapt. Sollerio, Joanne Pinio, Guilielmo Cupero, Petro Boschio e Societate Jesu Presbyteris Theologis. Tomus VII Quo dies vigesimus nonus, trigesimus et trigesimus primus continentur.
Apud Jacobum du Moulin, Antverpiae 1731. Rozdział Gloria Posthuma S. Ignatii Loyolae Conf., par. IV. Mriacula per S. Ignatium edita ab anno 1591 ad 1614, s. 796, 800, 823-824, 836-837, 840, 852-853 (wzmianki o wodzie św. Ignacego z lat: 1599 r. 1610 r., listopad 1637 r., 28.09.1678, 1712 r., lipiec 1726 r, 1728 r., 1729 r.) - zobacz dokument
Apudd Victorem Palme, Parisiis & Romae 1868. Rozdział Die Trigesima Prima Julii, Gloria Posthuma S. Ignatii Loyolae Confesoris ex variis qua scriptis, qua impressis documentis, s. 807 p. 135, 811, 834, 847-848, 864 (wzmianki o wodzie św. Ignacego z lat: 1599 r., 1610 r., 28.09.1678, 1712 r., lipiec 1726 r., 1729). - zobacz dokument

- Wed. J. R. van Rossum, Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht: Breve Chronicon. P.P. Missionariorum Soctis Jesu in Transisalania, vol. 6 Utrecht 1879, s. 414-415, 418-419, 422-423 (wpisy w kronice jezuitów holenderskich dotyczące uzdrowień przy użyciu wody św. Ignacego: 1629 r., 1630 r., 1645 r., 12 maja 1661 r.). - zobacz dokument

- Annuae Literae Societatis Jesu 1654, Pragae 1654, s. 120, 162-163, 192, 194-197, 231. - zobacz dokument

- Joseph Gény, Die Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt und Rufach, 1615-1765: Bd. Annuae litterae Collegii Selestadiensis et Residentiae Rubeacensis, 1615-1713, Verlag Von F.X Le Roux & C., Strassburg 1895, s. 112, 149-150, 154, 158, 199, 211-212, 231, 235, 264, 275, 286, 317, 321, 326 (wzmianki w kronice kolegium jezuitów o uzdrawiającym działaniu wody św. Ignacego w 1657 r., 1671-73 r., 1680-81 r., 1685-86 r., 1695 r., 1697 r., 1700 r., 1711-13 r.). - zobacz dokument

- Societas Iesu, Benedictio Aquae S. P. N. Ignatii. Corpori, & animae plurimum Salutaris, multis exemplis comprobatae1680, 4 strony - najstarsza odnaleziona opublikowana formuła błogosławienia wody św. Ignacego (plik pdf dostępny na zamówienie).

- P. Francisco Garcia SI, Vida, virtudes y milagros de S. Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañia de Jesus, Madrid, Don Gregorio Hermosilla, 1685, s. 606, 608, 626-627 - zobacz dokument i wydanie z 1722, s. 608, 610, 628-629. - zobacz dokument

- Ordo Ad Faciendam Aquam Benedictam: I. Benedictio aquae Ordinaria ab Ecclesia. II. Benedictio aquae, & imaginum S. Ignatii Societatis Jesu III. Benedictio aquae, imaginum, & annulorum S. Francisci Xaverii, ca. 1720, s. 8-9. - zobacz dokument

- Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiasticarum Caeremoniarum, ex Majori Romano, tum Rudniciano & Radzieiowiano Rituali ad Uniformem Ecclesiae & Cleri Varmiensis, & Sambiensis usum, Jussu & Authoritate Celsissimi Principis, Illustrissimi et Reverendissimi Domini Christiophori Andreae Joannis Comitis in Słupow Szembek; Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Varmiensis & Sambiensis, S.R.I. Principis, Terrarum Prussiae Praesidis, tum Synodali Ordinatione concinnatum. Typis Collegii Brunsbergensis Soc. Jesu, 1730, s. 135-136. - zobacz dokument

- Rituale Basileense Juxta Romanum Pauli V. Et Urbani VIII. Pontiff. Max. reformatum. Authoritate Celsissimi & Reverendissimi Sac. Romani Imperii Principis, ac Domini, Domini Jacobi Sigismundi Episscopi Basileensis, &c. Editum. Bruntruti, Ex Typog. Episc. per Haeredes Petri-Francisci Cuchot, 1739, s. 309-310. - zobacz dokument lub drugi oryginał

- P. Francisco Xavier Fluvià SI, Vida de S. Ignacio de Loyola fundador de la Compañia de Jesus, enriquecida con las copiosas, solidas noticias de los Padres Jesuítas de Ambères, tom II, Barcelona: Pablo Nadal, 1753, s. 315-317, 329, 335, 350-351, 360, 363, 366-367, 414-415. - zobacz dokument

- Proprium festorum Societatis Jesu ... ad usum P.P Provinciae Rheni Superioris. Commune Et Proprium Sanctorum Per Annum Cum Officio Defunctorum, Stahel, 1759, Modus benedicendi Parvulos, dum Habitum oridinis suscipiunt, s.33-34. - zobacz dokument

- ks. Floryan Jaroszewicz OFMref, Matka Świętych Polska, albo Żywoty Świętych, Błogosławionych, Wielebnych, Świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek ... do druku podane r. P. 1767, Kraków: Drukarnia Stanisława Stachiewicza. Wydane na nowo, Część IV, Poznań: Drukarnia Kurymera Poznańskiego, Wydawnictwo Straży Św. Wojciecha, Serya II, Rocznik V, 1896, s. 178. - zobacz dokument

- Rituale Sacramentorum, Ac Aliarum Ecclesiae Ceremoniarum Ex Rituali, Juxta Decretum Synodi Provin. Petrykovien: Edito Depromptum Ad Unifomem. Ecclesiarum Regni Poloniae & M.D. Litv: Usum, Quaestionibus & Responsionibus Latinae, Polonice, Lituanice, Germanice & Loravice Expositis Reimpressum. Cum scitu & permissu Officii. Vilnae Typis S.R.M. & Reipublicae Academicis Soc. Jesu. 1771, s. 144-146. - zobacz dokument

- Benedictio Aquae In honorem S. Ignatii et Francisci Xaverii, Typis Ignatii, Thüring 1791, 16 stron.

- Rituale Monaco-Frisingense juxta Normam et Ritum Ecclesiae Romane. Jussu et Auctoritate Reverendissimi ac Illustrissimi Domini Domini Lotharii Anselmi, Archiepiscopi Monacensis et Frisingensis, Monachii. Typis Hübshmannianis, 1840, s. 530-531. - zobacz dokument

- Précis historiques: bulletin mensuel des missions belges de la Compagnie de Jésus, No. 14, Tom 10, Bruxelles: J. Vandereydt, 15 Juillet 1859 (182) "Eau bénite de Saint Ignace", s. 318-328. - zobacz dokument

- J. Hillegeer S.J., Wonderbare uitwerkels... gewyd water van den heiligen Ignatius, Gent: J. en H. van der Schelden, 1859, 16 stron. - zobacz dokument

- Édouard Terwecoren S.J., Eau bénite de Saint Ignace, 3 ed., Bruxelles: H. Goemaere 1860; flamandzkie wydanie Gewyd Water van den Heiligen Ignatius getrokken en vertaeld uit de Précis Historiques door, Brussel: H. Goemaere, Hertogenbosch, G. Mosmans, 1862; włoskie wydanie Acqua benedetta di S. Ignazio di Loiola, per tutti i mali dell' anime de del corpo, Roma: Monaldi, 1864; angielskie wydanie The Holy Water of St. Ignatius of Loyola, Mangalore: Codialboil, 1890.

- Édouard Terwecoren S.J., La Dévotion a Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jesus. Vie. Eau béndite, etc. Bruxelles et Paris: H. Goemaere, 1867, novuelle édition Bruxelles: H. Goemaere, 1869.

- Josephus Schneider S.J., Manuale sacerdotum: in quo ii quibus cura animarum comissa est ad manum habent tum quae in privata devotione tum quae in missae celebratione sacramentorum administratione et quorundam aliorum sui muneris officiorum exsecutione usui esse possunt, Coloniae: Sumptibus et typis Joannis Petri Bachemii, Editio Sexta, 1871, s. 803-804 zawierają formułę błogosławieństwa i list prefekta Kongregacji ds. Świętych Obrzędów z dn. 30.08.1866 r. informujący o zatwierdzeniu formuły przez Piusa IX. - zobacz dokument

- Eau bénite de Saint-Ignace de Loyola - Texte imprimé, monographie, Amiens: de Lambert-Caron, 1871.

- Paul Parfait, L'arsenal de la dévotion. Notes pour servir a l'historie des superstitions, 7 ed., Paris: Georges Decaux, 1876, 34-44. - zobacz dokument

- Studien über das Institut der Gesellschaft Jesu mit besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Wirksamkeit dieses Ordens in Deutschland Von Dr. Eberhard Zirngiebl, Fues's Verlag (R. Reisland) Leipzig, 1870, s. 459 (wzmianka o uzdrowieniach w Belgii w XVII w.). - zobacz dokument

- Manuale Sacerdotum in quo ii quibus cura animarum comissa est ad manum habent tum quae in privata devotione tum quae in missae celebratione sacramentorum administratione et quorundam aliorum sui muneris officiorum exsecutione usui esse possunt volegit, disposuit et edidit P. Josephus Schneider, S.J. Superioribus Approbantibus. Editio Octavia Minoris Formae Septima Pars II. Liturgica Et Pastoralis. Coloniae 1877 sumptibus et typis Joannis Petri Bachemii, s. 833-834. - zobacz dokument

- Kajetan Kraszewski, Chełmianie: opowiadania z lat 1792-1796, Warszawa: G. Sennewald, J. Unger, 1878; fragment zamieszczony w Leopold Czapiński, Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich używanych przez pisarzów polskich, Warszawa: S. Orgelbranda Synów, 1892, s. 164. - zobacz dokument

- Luís Ignacio Fiter S.I., Testimonios históricos sobre los admirables efectos del Agua de San Ignacio de Loyola, Imp. y Lit. de los Sucesores de N. Ramirez y C., Barcelona 1885.

- Agua Bendita de San Ignacio de Loyola, La Semana Católica Madrid 23.08.1885 nr 34, España, s. 804-807., La Semana 26.07.1885 nr 30, s. 711, La Semana 2.08.1885 nr 31, s. 739-740, La Semana 9.08.1885 nr 32, s. 761, La Semana 16.08.1885 nr 33, s. 787; w La Semana Católica, 1885 tom 4.

- Henrico Ramière S.J., Julius Besson S.J., Compendium instituti Societatis Jesu: præpositorum generalium responsis et auctorum sententiis illustratum, Tolosæ: A. Loubens et A. Trinchant, Ed. 3, 1896, Appendix, s. 485-486. - zobacz dokument

- Luis Ignacio Fiter S.I., Paciano Ross, Francisco Butiña S.I., Claudio Hoyos, El Agua de San Ignacio: sus admirables efectos según testimonios antiguos y modernos, Láminas de Paciano Ross - Ilustraciones Claudio Hoyos. Ed. Librería y Tipografía Católica, Barcelona 1897.

- Xavier de Franciosi SJ, La dévotion à saint Ignace, Méditations, Prières et Pratiques en honneur du Fondateur de la Compagnie de Jésus, 2nd ed., Montreuil-sur-Mer: imprimerie Notre Dame des Prés, 1897.

- Ex S. Congregatione Rituum Facultates Ordinarie atque Extraordinariae Sacrorum Rituum Congregationis. Facultates Ordinariae quae per S.R.C obtineri possunt. 9. Benedicendi aquam in honorem S. Ignatii Conf. 7 września 1903 r., Acta Sanctae Sedis (Pius X) Vol. 36 [1903-1904], Romae ex Typographia Polyglotta S. Congr. de Propaganda Fide, Johnson Reprint Corporation, New York, NY 1969, s. 412-419. - zobacz dokument

- Santiago López de Rego, Indulgencias auténticas y su calendario, Jerez de la Frontera: Tip. de Francisco Salido, vol. 2, 1905, s. 423-424. - zobacz dokument

- Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce, Tom 5 "Jezuici w Polsce porozbiorowej 1773-1905", Część 1 (1773-1820), Kraków: Drukarnia W. L. Anczyca i Sp., 1906, następne wyd. 1907, s. 414-415. - zobacz dokument

- Simon A. Ryan S.J., Manuale missionariorum: ad usum patrum Provinciae Missourianae S.J., Chicagiae: Typis Universitatis Loyolaeae, 1913, s. 21, 81-83. - zobacz dokument

- Petrus Albers S.J., Liber saecularis historiae Societatis Jesu: ab anno 1814 ad annum 1914, Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1914, s. 563. - zobacz dokument

- Ludovicus Schmitt S.J. ed. Synopsis historiae Societatis Jesu: Pro nostris tantum, Ratisbonae: Typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typograph, 1914, Dispositio operis/Pars prima/Tabulae synchronae/III. Societas Jesu restituta 1814-1914/9. Generales Beckx, Anderledy, Marting, Wernz 1853-1914/Kolumna 451: Summi Pontifices, Litterae Apostolicae i Kolumna 455: Germania, Belgium. - zobacz dokument lub pobierz dokument w pdf  

- St. Ignatius Holy Water by a Father of the Society of Jesus, imprimatur J.E. Quigley, Archiep. Chicagiens, Chicago, IL: Loyola University, 11th Edition 1914, 15th Edition 1949.

- Stanisław Gall, Zygmunt Chełmicki, Podręczna encyklopedya kościelna, Tomy 41-42, Warszawa: Skład głowny w Księgarni Gebethnera i S ka, 1915, s. 394. - zobacz dokument

- Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi Jussu Editum a Benedicto XIV et a Pio X castigatum et auctum cui accedunt benedictionum et instructionum appendices duae, Editio Secunda Tauriniensis Juxta Tipicam Taurini: Sumptibus et typis Eq. P. Marietti, 1917, Appendix ad Rituale Romanum, Benedictiones propriae nonnullorum Ordinum Regularium Quae sequuntur benedictiones, nonnisi a Sacerdotibus specialem facultatem habentibus adhiberi possunt, s. 160*. - zobacz dokument

- Ks. Franciszek Mollo TJ, Upominek misyjny: książka do cytania i modlitwy dla ludu polskiego, Nowy Jork: Posłaniec Serca Jezusowego, 1919, s. 301-302. - zobacz dokument

- Jacinto Alegre, El Agua de San Ignacio y novena al glorioso fundador de la Compañia de Jesus, El Paso, TX: Revista Católica, 1922, 30 stron.

Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi Jussu Editum Aliorumque Pontificium Cura Recognitum Atque Auctoritate Ssmi D.N. Pii Papae XI Ad Normam Codis Juris Canonici Accomodatum, Editio Juxta Tipicam Vaticanam 1925, Appendix, Benedictiones Propriae, 51, s. 459-460. - zobacz dokument lub pobierz dokument w pdf

- Miesięcznik Franciszkański, Tom 22, Pulaski, WI : Franciscan Fathers, 1928, s. 38. - zobacz dokument

- Josef Conrath, Das St. Ignatius-Wasser, eine Segensquelle: von einem Priester der Gesellschaft Jesuaus aus dem Englisch überzetzen, Fel. Rauch, 1934, 63 strony (wcześniejsze wydanie z 1911 r. - 64 strony, Innsbruck Rauch 1914).

- Luis Ignacio Fiter S.J., Cudowne działanie wody św. Ignacego Loyoli, tłum. z włoskiego o. Franciszek Ksawery Moretti T.J., Wydawnictwo WAM, Kraków 1936.

- P. Alois Bogsrucker S.J., Das Ignatiuswasser, Buchh. M. Auderieth, 1939, wydanie 36, 11 stron (jest również wydanieBuchh. Verein Volksbildg, 1935, Imprimatur Wien 1934, 11 stron).

- Józef Franek, Dzieje placówki jezuickiej w Cieszynie w okresie kontrreformacji, Cieszyn: mps Biblioteka WTL UŚ, 1939, s. 234, 258, 263-264.

- Konstantin Kempf, Das Ignatiuswasser und die Gnadennovene zu Ehren des hl. Franz Xaver, Wydanie 5, Laumann, 1950, 32 strony (jest również wydanie Laumann, Dülmen 1937).

- Ginés M. Muñoz Navarro S.I., El agua de San Ignacio: escrito para conmemorar el cuarto centenario de su muerte, México: Jus, 1956, 104 strony.

- Peter Quirl, Ein grosser Helfer - der hl. Ignatius von Loyola: (Ignatius-Wasser), Laumann, 1961, 32 strony.

- Instytut Historii Kultury Materialnej (Polska Akademia Nauk), Etnografia polska, Tom 11, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967, s. 147. - zobacz dokument

- Jan Rostworowski, Maria Andrzej (Siostra), Kartki z życia Heleny Korytkówny, Siostry Marii Andrzeji Wizytki, London: Veritas Foundation Publication Center, 1970, s. 64.

- Ludwik Dubiel, Dzieci i młodzież wsi śląskiej: przemiany w tradycjach wychowawczych rodziny i środowiska, Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1973, s. 49.

- Summarium: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydania 23-26, Lublin: KUL, 1978, s. 147.

- Ludwik Grzebień, Burzliwe lata Polonii Amerykańskiej: wspomnienia i listy misjonarzy jezuickich, 1864-1913, Kraków: WAM, 1983, s. 109, 272. - zobacz dokument

- Manuel Revuelta González, El agua de San Ignacio, w XX Siglos, II, nr 6 (1991), s. 66-75.

- Zdzisław Lec, Jezuici we Wrocławiu (1581-1776), Papieski Fakultet Teologiczny w Wrocławiu, 1995, s. 65. - zobacz dokument

- Jerzy Kłoczowski, Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages, Instytut Europy Środkowo Wschodniej, 1999, s. 379.

- J. Aixalá, "Agua de San Ignacio", hasło encyklopedyczne w Charles E. O'Neill, Joaquín María Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús 1. AA - Costa Rica, Roma: Inst. Historicum, S.I. 2001, s. 20. - zobacz dokument

- Zdzisław Lec, Jezuici w Legnicy (1689-1776), Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2001, s. 132, 134-135. - zobacz dokument

- Ks. Bogusław Nadolski TChr, opr., Leksykon Liturgii, Pallotinum, Poznań 2006, s. 176 (hasło: Błogosławieństwo), 1296 (hasło: Rituale Romanum), 1429-1434 (hasło: Sakramentalia), 1693-1694 (hasło: Woda).

- Manuel Revuelta González, La Compañía de Jesús en la España contemporánea, Tom 3, Universidad Pontificia Comillias - Editorial SAL TERRAE - Ediciones Mensajero, Madrid 2008, s. 234-236 (rozdział Metodos i recursos utilizados en las misiones. 5. Visitas, bendiciones y recuerdos). - zobacz dokument

 

- Ks. Stanisław Groń SJ, Litania i Nowenna do św. Ignacego Loyoli Patrona Matek Oczekujących Potomstwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 29-45.

 

 

 

- Papieska Komisja Ecclesia Dei, Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta PP XVI, Watykan 30.04.2011 r., 34 i 35. - zobacz dokument

 

Prosimy o pomoc w propagowaniu łask za wstawiennictwem św. Ignacego i pomoc w merytorycznym ulepszaniu stron internetowych.