Modlitwy i Pieśni

Pragniemy podzielić się niektórymi skarbami modlitw, którymi modlimy się w sanktuarium oddając cześć Matce Bożej Łaskawej, którymi modlą się jezuici, i którymi modlili się nasi nieżyjący już Współbracia.

Apel Warszawski
sł. i muz. ks. Wiesław Kądziela

Nad wro­giem daj nam zwy­cię­stwo, Maryjo, Matko Łaskawa!
Niech Chry­stus będzie nam Drogą, dziś prosi Cie­bie Warszawa!

Nad wro­giem daj nam zwy­cię­stwo, Maryjo, Matko Łaskawa!
Niech Chry­stus będzie nam Prawdą, dziś prosi Cie­bie Warszawa!

Nad wro­giem daj nam zwy­cię­stwo, Maryjo, Matko Łaskawa!
Niech Chry­stus będzie nam Życiem, dziś prosi Cie­bie Warszawa!

Tu można posłuchać apelu śpiewanego w sanktuarium codziennie na zakończenie ostatniej mszy świętej: https://www.youtube.com/watch?v=VEQ_ZdeiJAE

Tu można obejrzeć albo wydrukować tekst i nuty ze śpiewnika ks. Józefa Marii Bartnika SJ - Ave, Mater Gratiarum, Ave!

 

Matko Łaskawa, na nas spójrz - Pieśń do Matki Bożej Łaskawej Patronki Stolicy
sł. bp J. Zawitkowski, muz. ks. W. Kądziela
http://www.nuty.religijne.org/galeria/Matko_laskawa,_na_nas_spojrz_864003_1.pdf

 

Najstarsza modlitwa maryjna (łac. Sub Tuum Praesidium z III w.)

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

 

Regina caeli

Regina cæli, lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V: Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia.
R: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum lætificare dignatus es; praesta, quaesumus; ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eumdem Christum Dominum nostrum. 
R: Amen.

 

Modlitwa Różańcowa

 

Suscipe Domine św. Ignacego Loyoli
Zabierz, Panie, i przyjmij
całą wolność moją,
pamięć moją i rozum,
i wolę mą całą.
Wszystko, co mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś,
Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko,
rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,
a to mi wystarczy.


Modlitwa o służbę Bogu św. Ignacego Loyoli
Ignacy LoyolaSłowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego Jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą wolę. AmenZ Dziennika św. Ignacego Loyoli
Przedwieczny Ojcze, umocnij mnie;
Odwieczny Synu, umocnij mnie;
Duchu Święty, umocnij mnie;
Święta Trójco jedyny Boże, umocnij mnie.


Modlitwa za Ojczyznę o. Piotra Skargi
Piotr SkargaBoże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże,
wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Śluby lwowskie króla Jana Kazimierza (ułożył św. Andrzej Bobola)
Andrzej BobolaWielka Boga Człowieka Matko, Przeczysta Panno!
My, Jan Kazimierz, z łaski Syna, Króla królów a Pana mojego,
i z Twojej łaski, u stóp Twoich najświętszych padając na kolana,
obieram dzisiaj za Patronkę moją i moich państw Królową
i polecam Twojej szczególnej opiece i obronie Siebie samego,
i moje Królestwo Polskie z księstwami:
litewskim, ruskim, mazowieckim, żmudzkim, inflanckim i czernichowskim,
jako też wojska obydwóch narodów i wszystek mój lud.
Wzywam pokornie w tym opłakanym i zamieszanym Królestwa mego stanie
Twego miłosierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła.
A ponieważ największymi Twymi dobrodziejstwami zobowiązany
czuję w sobie gorące pragnienie służenia Ci gorliwie z narodem,
przyrzekam więc - moim oraz imieniem rządów i ludu -
Tobie i Twemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi,
że cześć Twoją wszędzie po krajach mego Królestwa szerzyć będę.
Przyrzekam wreszcie i ślubuję wyjednać u Stolicy Apostolskiej,
skoro tylko za przemożnym Twoim pośrednictwem i wielkiego Syna Twego miłosierdziem
zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie nad Szwedami odniosę,
aby dzień ten corocznie dla Ciebie i Syna Twego w podzięce za łaski
- wiecznymi czasy obchodzono i święcono.
Dołożę z biskupami Królestwa starania, aby moje obietnice przez ludy moje były wypełnione.
Ponieważ zaś z wielką boleścią mego serca widzę,
że wszystkie klęski, jakie w ostatnich siedmiu latach na kraje Królestwa spadły,
jako to: zaraza, wojny i inne nieszczęścia, zostały zesłane przez Najwyższego Sędziego
jako chłosta za jęki i uciemiężenie chłopów,
przyrzekam i ślubuję, że po odzyskaniu pokoju
użyję ze swymi stanami wszelkich środków,
aby lud mego Królestwa od wszelkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia był uwolniony.
Spraw to, o Najmiłościwsza Królowo i Pani, abym do wykonania moich przedsięwzięć,
do których żeś mię sama natchnęła, łaskę Twojego Syna otrzymał.


Akt nadziei i zawierzenia się Bogu św. Klaudiusza La Colombiere
Mój Boże, wierzę mocno,
że opiekujesz się wszystkimi,
którzy pokładają w Tobie nadzieję.
Nie potrzebują niczego,
kiedy polegają na Tobie we wszystkich rzeczach.
Dlatego postanawiam na przyszłość...
zrzucić na Ciebie wszystkie moje troski...

Ludzie mogą mnie pozbawić dóbr światowych
i pozycji społecznych.
Choroba może odebrać mi siły i sens służenia Tobie.
Nawet ja mogę wystawić naszą relację
na niebezpieczeństwo grzechu,
ale nigdy nie stracę mojej ufności.
Zachowam ją do ostatniego momentu mojego życia.
Moce ciemności na próżno będą szukać sposobności,
by mi ją odebrać.
Klaudiusz La ColombiereNiech inni szukają szczęścia w swych bogactwach i talentach.
Pozwól im zaufać w czystość ich życia,
ciężar upokorzeń,
w ilość dobrych uczynków,
entuzjazm modlitw.
Lecz co do mnie, moja Skało i Ucieczko,
niech moja ufność w Ciebie wypełni mnie nadzieją.
Bowiem Ty sam, mój Boski Opiekunie,
utwierdzasz mnie w nadziei.

"Nadzieja nigdy zawieść nie może.
Nikt, kto złożył ufność w Panu
nie doznał kiedykolwiek zawodu".
Dlatego jestem pewien, że otrzymam wieczną szczęśliwość,
bowiem mocno w to wierzę,
i cała moja nadzieja jest w Tobie.
"W Tobie, mój Boże, pokładam ufność,
niech nigdy nie doznam zawodu".

Wiem dobrze, że jestem słaby i niestały.
Znam moc pokusy, walczącej przeciw najmocniejszej cnocie.
Widziałem gwiazdy spadające,
pękające fundamenty mego świata,
lecz nie lękam się tego.
Kiedy powierzam się Tobie,
jestem wolny od wszelkich nieszczęść,
i mam pewność, że moja ufność wszystko przetrzyma,
bowiem na Tobie polegam,
abyś podtrzymał moją kruchą nadzieję.

Ostatecznie wiem, że moja nadzieja
nie przewyższy Twej hojności.
Nigdy nie otrzymam od Ciebie mniej,
niż to, co miałem nadzieję otrzymać.
Dlatego ufam, że uchronisz mnie
od moich złych skłonności
i kłamliwych ataków złego ducha.
Wykorzystasz mą słabość do triumfu
nad każdą wrogą siłą.
Ufam, że nie przestaniesz mnie nigdy kochać,
i że będę kochał Cię nieustannie.

"W Tobie, mój Boże, pokładam ufność,
niech nigdy nie doznam zawodu".

/św. Klaudiusz La Colombiere SJ (1641-1682) był kierownikiem duchowym św. Małgorzaty Marii Alacoque, której wizje dotyczące Chrystusowej miłości stały się fundamentem naszego oddania Sercu Pana Jezusa./


- Pray as you go, At the end of the day

- Święta przestrzeń