Spowiedź - Sakrament Pojednania

Konfesjonal
Spowiadamy:
 
- w dni powszednie:
9:00-13:00 i 15:00-20:45 (9:00-11:00 i 16:00-20:45 w lipcu, sierpniu i wrześniu)
- w niedziele i święta: podczas Mszy świętych
 
Zachęcamy do spowiedzi:
- poza mszą świętą, w której uczestniczymy ponieważ jesteśmy wezwani do pełnego uczestnictwa we mszy św.
poza niedzielą, która ze swojej natury ma mieć charakter świąteczny, a nie pokutny.
 
W pierwsze piątki miesiąca, ze względu na długie kolejki do naszego konfesjonału, zachęcamy do spowiedzi w swoich parafiach.

Spowiedź generalna - ponieważ spowiadamy codziennie od rana do wieczora, to nie ma dodatkowej możliwości telefonicznego umówienia się na spowiedź. W normalnych godzinach spowiadania w konfesjonale można poprosić o dłuższą spowiedź, wtedy spowiednik zadecyduje czy jest to uzasadnione. Najlepiej zdecydować się na dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych, kiedy jest najmniej penitentów.

Modlitwa do Ducha Świętego o dobrą spowiedź

Duchu Święty,
Duchu światła i prawdy, przed którym nie ma nic skrytego,
przyjdź i kształtuj moje sumienie, abym coraz lepiej odróżniał dobro od zła.
Przyjdź i oświeć moją pamięć i rozum, abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich zło.
Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy głęboko żałował.
Przyjdź i daj mi odwagę, abym przezwyciężył wstyd i te grzechy szczerze wyznał.
Przyjdź i umocnij moją wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy. Amen.

Zapraszamy do przeczytania wskazówek dotyczących spowiedzi:

Jak zrobić rachunek sumienia

Jak się (nie) spowiadać

Spowiadamy też osoby na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do kościoła mamy po prawo drugi konfesjonał, do którego można wjechać wózkiem. Są szerokie drzwi i wystarczająco miejsca na manewrowanie wózkiem wewnątrz. Po przybyciu do kościoła najlepiej ustawić się w kolejce do zawsze czynnego lewego konfesjonału i gdy przyjdzie kolej to podjechać i dać znać księdzu, aby wspólnie przejść do drugiego konfesjonału.

Konfesjonal

Spowiadamy także w innych językach:

- angielskim - o. Mariusz Bigiel
- włoskim - o. Wiesław Kulisz
- niemieckim - o. Zdzisław Wojciechowski
- rosyjskim - o. Józef Bielawski
- francuskim - o. Mariusz Bigiel
- hiszpańskim - o. Waldemar Aramowicz
- czeskim - o. Józef Bielawski
- ukraińskim - o. Józef Bielawski

 


Poniżej podajemy dyżury spowiedników:

Wtorek

26 września 2023
9:00 - 11:00 o. Wiesław Kulisz
16:00 - 18:30 o. Zdzisław Wojciechowski
18:30 - 20:45 o. Czesław Denes

Środa

27 września 2023
9:00 - 11:00 o. Czesław Denes
16:00 - 18:30 o. Leszek Gołębiewski
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Czwartek

28 września 2023
9:00 - 11:00 o. Czesław Denes
16:00 - 18:30 o. Leszek Gołębiewski
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Piątek

29 września 2023
9:00 - 11:00 o. Józef Bielawski
16:00 - 18:30 o. Czesław Denes
18:30 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Sobota

30 września 2023
9:00 - 11:00 o. Wiesław Kulisz
16:00 - 18:30 o. Czesław Denes
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Niedziela

1 października 2023
8:30 - 9:15 o. Witold Koper
10:00 - 10:45 o. Józef Bielawski
11:30 - 12:15 o. Czesław Denes
13:00 - 13:45 o. Czesław Denes
16:00 - 16:45 o. Witold Koper
17:30 - 18:15 o. Józef Bielawski
20:00 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Poniedziałek

2 października 2023
9:00 - 11:00 o. Czesław Denes
11:00 - 13:00 o. Zdzisław Wojciechowski
15:00 - 17:00 o. Józef Bielawski
17:00 - 19:00 o. Wojciech Skórewicz
19:00 - 20:45 o. Wiesław Kulisz

Wtorek

3 października 2023
9:00 - 11:00 o. Waldemar Aramowicz
11:00 - 13:00 o. Witold Koper
15:00 - 17:00 o. Wiesław Kulisz
17:00 - 19:00 o. Zdzisław Wojciechowski
19:00 - 20:45 o. Czesław Denes

Środa

4 października 2023
9:00 - 11:00 o. Józef Bielawski
11:00 - 13:00 o. Witold Koper
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
17:00 - 19:00 o. Wojciech Skórewicz
19:00 - 20:45 o. Czesław Denes

Czwartek

5 października 2023
9:00 - 11:00 o. Józef Bielawski
11:00 - 13:00 o. Witold Koper
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
17:00 - 19:00 o. Waldemar Aramowicz
19:00 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Piątek

6 października 2023
9:00 - 11:00 o. Czesław Denes
o. Wojciech Skórewicz
11:00 - 13:00 o. Witold Koper
o. Józef Bielawski
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
o. Czesław Denes
17:00 - 19:00 o. Waldemar Aramowicz
o. Józef Bielawski
19:00 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski
o. Wojciech Skórewicz

Sobota

7 października 2023
9:00 - 11:00 o. Wiesław Kulisz
11:00 - 13:00 o. Zdzisław Wojciechowski
15:00 - 17:00 o. Czesław Denes
17:00 - 19:00 o. Witold Koper
o. Józef Bielawski
19:00 - 20:45 o. Czesław Denes

Niedziela

8 października 2023
8:30 - 9:15 o. Witold Koper
10:00 - 10:45 o. Józef Bielawski
11:30 - 12:15 o. Czesław Denes
13:00 - 13:45 o. Czesław Denes
16:00 - 16:45 o. Witold Koper
17:30 - 18:15 o. Józef Bielawski
20:00 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Poniedziałek

9 października 2023
9:00 - 11:00 o. Józef Bielawski
11:00 - 13:00 o. Witold Koper
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
17:00 - 19:00 o. Czesław Denes
19:00 - 20:45 o. Waldemar Aramowicz

UWAGA:
• w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami mogą wystąpić drobne zmiany w dyżurach spowiedzi.