Spowiedź - Sakrament Pojednania

Konfesjonal
Spowiadamy:
 
- w dni powszednie:
9.00-13.00 (9.00-11.00 w lipcu, sierpniu i wrześniu) oraz 15.00-20.45
- w niedziele i święta: podczas Mszy świętych
 
Zachęcamy do spowiedzi:
- poza mszą świętą, w której uczestniczymy ponieważ jesteśmy wezwani do pełnego uczestnictwa we mszy św.
poza niedzielą, która ze swojej natury ma mieć charakter świąteczny, a nie pokutny.
 
W pierwsze piątki miesiąca, ze względu na długie kolejki do naszego konfesjonału, zachęcamy do spowiedzi w swoich parafiach.

Spowiedź generalna - ponieważ spowiadamy codziennie od rana do wieczora, to nie ma dodatkowej możliwości telefonicznego umówienia się na spowiedź. W normalnych godzinach spowiadania w konfesjonale można poprosić o dłuższą spowiedź, wtedy spowiednik zadecyduje czy jest to uzasadnione. Najlepiej zdecydować się na dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych, kiedy jest najmniej penitentów.

Modlitwa do Ducha Świętego o dobrą spowiedź

Duchu Święty,
Duchu światła i prawdy, przed którym nie ma nic skrytego,
przyjdź i kształtuj moje sumienie, abym coraz lepiej odróżniał dobro od zła.
Przyjdź i oświeć moją pamięć i rozum, abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich zło.
Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy głęboko żałował.
Przyjdź i daj mi odwagę, abym przezwyciężył wstyd i te grzechy szczerze wyznał.
Przyjdź i umocnij moją wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy. Amen.

Zapraszamy do przeczytania wskazówek dotyczących spowiedzi:

Jak zrobić rachunek sumienia

Jak się (nie) spowiadać

Spowiadamy też osoby na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do kościoła mamy po prawo drugi konfesjonał, do którego można wjechać wózkiem. Są szerokie drzwi i wystarczająco miejsca na manewrowanie wózkiem wewnątrz. Po przybyciu do kościoła najlepiej ustawić się w kolejce do zawsze czynnego lewego konfesjonału i gdy przyjdzie kolej to podjechać i dać znać księdzu, aby wspólnie przejść do drugiego konfesjonału.

Konfesjonal

Spowiadamy także w innych językach:

- angielskim - o. Mariusz Bigiel
- włoskim - o. Wiesław Kulisz
- niemieckim - o. Zdzisław Wojciechowski
- rosyjskim - o. Józef Bielawski
- francuskim - o. Mariusz Bigiel
- hiszpańskim - o. Waldemar Aramowicz
- czeskim - o. Józef Bielawski
- ukraińskim - o. Józef Bielawski

 

Poniżej podajemy dyżury spowiedników:

Wtorek

2 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Mariusz Bigiel
15:00 - 17:00 o. Waldemar Aramowicz
17:00 - 19:00 o. Wiesław Kulisz
19:00 - 20:30 o. Zdzisław Wojciechowski

Środa

3 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Waldemar Aramowicz
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
17:00 - 19:00 o. Mariusz Bigiel
19:00 - 20:30 o. Wiesław Kulisz

Czwartek

4 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Zdzisław Wojciechowski
15:00 - 17:00 o. Waldemar Aramowicz
17:00 - 19:00 o. Wiesław Kulisz
19:00 - 20:30 o. Mariusz Bigiel

Piątek

5 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Mariusz Bigiel
15:00 - 17:00 o. Wiesław Kulisz
17:00 - 19:00 o. Waldemar Aramowicz
19:00 - 20:30 o. Zdzisław Wojciechowski
o. Mariusz Bigiel

Sobota

6 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Wiesław Kulisz
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
17:00 - 19:00 o. Waldemar Aramowicz
19:00 - 20:30 o. Mariusz Bigiel

Niedziela

7 sierpnia 2022
8:30 - 9:15 o. Zdzisław Wojciechowski
10:00 - 10:45 o. Zdzisław Wojciechowski
11:30 - 12:15 o. Wiesław Kulisz
13:00 - 13:45 o. Wiesław Kulisz
16:00 - 16:45 o. Wiesław Kulisz
17:30 - 18:15 o. Waldemar Aramowicz
20:00 - 20:45 o. Mariusz Bigiel

Poniedziałek

8 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Mariusz Bigiel
15:00 - 17:00 o. Waldemar Aramowicz
17:00 - 19:00 o. Wiesław Kulisz
19:00 - 20:30 o. Zdzisław Wojciechowski

Wtorek

9 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Wiesław Kulisz
15:00 - 17:00 o. Mariusz Bigiel
17:00 - 19:00 o. Zdzisław Wojciechowski
19:00 - 20:30 o. Waldemar Aramowicz

Środa

10 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Zdzisław Wojciechowski
15:00 - 17:00 o. Wiesław Kulisz
17:00 - 19:00 o. Waldemar Aramowicz
19:00 - 20:30 o. Mariusz Bigiel

Czwartek

11 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Zdzisław Wojciechowski
15:00 - 17:00 o. Waldemar Aramowicz
17:00 - 19:00 o. Mariusz Bigiel
19:00 - 20:30 o. Wiesław Kulisz

Piątek

12 sierpnia 2022
9:00 - 11:00 o. Mariusz Bigiel
15:00 - 17:00 o. Zdzisław Wojciechowski
17:00 - 19:00 o. Wiesław Kulisz
19:00 - 20:30 o. Waldemar Aramowicz

UWAGA:
• w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami mogą wystąpić drobne zmiany w dyżurach spowiedzi.