Odpusty zupełne

W naszym sanktuarium można uzyskać następujące odpusty zupełne:

Codziennie:

 • Za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem wystawionym lub ukrytym w tabernakulum.
 • Za adorację Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny.
 • Za czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny.
 • Za odmówienie różańca (pięciu dziesiątek) w sposób ciągły. Z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic.
 • Za odprawienie Drogi Krzyżowej z rozważaniem męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji); wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić).

W poszczególne dni roku:

 • 1 stycznia za publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator).
 • W każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek za odmówienie po Komunii Św., przed obrazem Jezusa Chrystusa, Modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanegoOto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).
 • W każdą z sześciu niedziel Wielkiego Postu za odprawienie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 19.00.
 • W rekolekcjach wielkopostnych, które trwają przynajmniej 3 dni za pełne uczestnictwo.
 • W Wielki Czwartek w za pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem z wezwaniem i modlitwą.
 • W Wielki Piątek za adorację i ucałowanie Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej.
 • Podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego osobistego chrztu za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 • W II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, za wzięcie udziału w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówienie przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie).
 • W uroczystość Zesłania Ducha Świętego za publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator).
 • W drugą sobotę maja - w dniu Matki Bożej Łaskawej - za wzięcie udziału w uroczystości odpustowej.
 • 16 maja za nawiedzenie naszego kościoła w dniu jego konsekracji i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę.
 • W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) za pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem z wezwaniem i modlitwą.
 • W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu O Jezu Najsłodszy.
 • 31 lipca, czyli w święto św. Ignacego Loyoli - założyciela zakonu jezuitów - za nawiedzenie naszego kościoła i odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę.
 • 7 października w rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej za wzięcie udziału w uroczystości odpustowej.
 • 2 listopada za nawiedzenie kościoła we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych i odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę.
 • W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu.
 • W rekolekcjach adwentowych które trwają przynajmniej 3 dni za pełne uczestnictwo.
 • 31 grudnia za publiczne odmówienie lub śpiew hymnu "Ciebie Boga wysławiamy" (Te Deum) jako podziękowanie za otrzymane łaski w odchodzącym roku.

Wykonując powyższe pobożne czynności należy koniecznie również spełnić wszystkie zwykłe warunki:

 • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Należy więc wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego wyrzeczenia się wszelkiego grzechu, także powszedniego.
 • Spowiedź sakramentalna. Należy w niedługim czasie przed lub po pobożnej czynności odpustowej przystąpić do sakramentu spowiedzi. Przez jedną spowiedź można uzyskać wiele odpustów zupełnych.
 • Przyjęcie Komunii świętej w stanie łaski uświęcającej w dniu pobożnej czynności odpustowej. Po jednej Komunii świętej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.
 • Odmówienie modlitwy w intencjach papieskich (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario"). Intencje papieskie to te, które poleca w modlitwie sam papież. Nie jest konieczna znajomość tych intencji, chociaż te są często ogłaszane. Po jednej modlitwie w intencjach papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych. Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu, jeśli umrze, nie zostanie potępiony, tylko pójdzie do czyśćca. Uzyskane bowiem przebaczenie nie uwalnia od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służą właśnie odpusty. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Wymienione wyżej odpusty zupełne zostały zatwierdzone dekretem papieża Pawła VI z dnia 29.06.1968 r. oraz Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12.01.2002 r.