Nabożeństwa

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej, poprzedzające Mszę świętą o godz 20.00, odprawiane są codziennie przez cały rok o godz. 19.00.
Zwykle na początku modlimy się Różańcem, a o 19.30 śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu.

W Wielkim Poście zapraszamy o 19.00 na:

 - Drogę Krzyżową - w piątki

 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele

 - RóżaniecGodzinki o Matce Bożej Bolesnej - w pozostałe dni tygodnia

Za każde pobożne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej lub modlitwie różańcowej w kościele można uzyskać odpust zupełny jeden raz dziennie pod zwykłymi warunkami (przystąpienie do spowiedzi w bliskim okresie czasu przed lub po nabożeństwie, przyjęcie Komunii św. tego dnia, wspierająca modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty np. przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", brak stałego przywiązania do grzechu nawet powszedniego). Nabożeństwa trwają zwykle ok. 40-50 min.

- Nabożeństwa majowe.

- Nabożeństwa różańcowe w październiku.

- Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, Patronki Warszawy, każda sobota o 19:00. Przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej celebrowane jest specjalne nabożeństwo maryjne, które poprzedza procesja ze świecami. Podczas liturgii odczytuje się kartki z prośbami i podziękowaniami kierowanymi do Boga przez pośrednictwo Patronki naszego Sanktuarium. Można je składać każdego dnia w specjalnie przygotowanej do tego skrzynce znajdującej się przy wejściu do Kościoła.

- Nabożeństwo I sobót miesiąca

- Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny w Adwencie o 19:30.

- Nabożeństwa czerwcowe.

- Nabożeństwa ku czci NSPJ w pierwsze piątki miesiąca.

 

 

- Wypominki  w listopadzie.