40. Rocznica Koronacji

Matka Boża Łaskawa z KoronąW niedzielę 6 października 2013 r., w przeddzień Wspomonienia Matki Bożej Różańcowej, obchodziliśmy w naszym Sanktuarium 40-ą rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskowej, Patronki Warszawy. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Jego Ekscelencja ks. kard. Kazimierz Nycz. Poniżej publikujemy Jego pasterskie słowo.