Nowa książka o Matce Bożej Łaskawej

Została wydana nowa pozycja książkowa, która dotyczy Matki Bożej Łaskawej: Ogromna czartu jesteś. Materiały z Konferencji naukowej "Cud nad Wisłą jako akt łaski Królowej Polski", red. Mariusz Bigiel SJ, wyd. Caecilianum 2020, 246 stron, format: 155 x 225 mm.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja „ku pokrzepieniu serc” stanie się pobudką do wypełnienia zobowiązań wobec Królowej Polski: zarówno zaciągniętych we Lwowie 1. IV 1656 oraz na Jasnej Górze 26 VIII 1956. Pacta servanda sunt!
Dodać należy, że w hołdzie za zwycięstwo w 1920 roku Matka Boża Łaskawa została uroczyście uznana za godną dzierżyć BUŁAWĘ DOWÓDCY (HETMANKI), w nawiązaniu do zawierzenia Jej w Ślubach Jana Kazimierza „wojska obojga narodów”, w podziękowaniu za spektakularne zwycięstwo Cudu nad Wisłą. Dokonamy wszelkich starań, aby w tym roku buława hetmańska została Jej wręczona.

Warszawa, 9 maja 2020 r. o. Lesław Ptak SJ - Kustosz Sanktuarium MBŁaskawej

Konferencja odbyła się we Lwowie w dniach 8-9 września 2018 pod patronatem Metropolity Lwowskiego Obrządku Łacińskiego J. E. ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Książka zawiera następujące rozdziały:

1. Wstęp - o. Lesław Ptak SJ

2. Kult Maryi Królowej Polski źródłem postaw rycerskich i spoiwem cywilizacji łacińskiej - prof. Mieczysław Ryba

3. Wkład jezuitów w objęcie przez Matkę Bożą tronu Królowej Polski - dr Jacek Bąk

4. Tradycja ślubów Jana Kazimierza w Polsce po II wojnie światowej - ks. bp Marian Buczek

5. Królowa Polski ze Lwowa. Ślubowanie Maryi w tradycji narodu polskiego - prof. Włodzimierz Osadczy

6. Upamiętnienie ślubów Jana Kazimierza w dziełach sztuki sakralnej i tablicach pamiątkowych - Jurij Smirnow

7. Królowanie Maryi i niemieckie plany "urządzenia Wschodu" jako dwie wizje Europy Środkowej - prof. Grzegorz Kucharczyk

8. Kto naprawdę przeważył szalę zwycięstwa w 1920 roku? - dr Szymon Modzelewski

9. Ogromna czartu jesteś: duchowy aspekt Cudu nad Wisłą - o. Mariusz Bigiel SJ

10. Popłoch bolszewików wobec Królowej Polski - dr Mira Modelska-Creech

11. Społeczne znaczenie ślubów króla Jana Kazimierza (1656 r.) i Jasnogórskich Ślubów Narodu (1956 r.) - ks. prof. Janusz Królikowski

12. Kontekst powstania encykliki O bezbożnym komunizmie - naoczne świadectwo Achillesa Ratti. Pius XI oraz wkład Towarzystwa Jezusowego - Maciej Wójcik

13. Zamach na wolność we Lwowie - prof. Walery Wysoczański

Dodatek

14. Aktualizacja Cudu nad Wisłą dziś - Mariusz Kałużny

15. Encyklika Piusa XI Divini Redemptoris (O bezbożnym komunizmie)

16. Bolszewicka rewolucja seksualna - dr hab. Mirosław Szumiłło

17. W hołdzie św. Andrzejowi Boboli SJ - autorzy różni

18. Oddanie się w niewolę Maryi, Matce Kościoła realizacją konsekracji chrzcielnej - mgr Anna Dorota Wójcik

19. Od indywidualnego aktu oddania się Prymasa Wyszyńskiego Matce Bożej w Stoczku Warmińskim do społecznych i eklezjalnych zawierzeń jasnogórskich Jana Pawła II - o. Jan Pach OSSPE

20. Aktualność Ślubów Jasnogórskich - Anna Rastawicka

 

Cena detaliczna: 30 PLN. Książka jest do nabycia w sklepiku przy Sanktuarium MB Łaskawej pn-sob 16:30-21.00 albo wysyłkowo na stronie internetowej NaszeDzieje.com Sprzedaż hurtowa na tel. 501408696.

 

O. Lesław Ptak SJ - Wstęp do książki:

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym. Mamy dwa ważne wydarzenia: zapowiedzianą na 7 czerwca 2020 beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 100-lecie Cudu nad Wisłą. Jako Kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski, Tej, która w 1920 roku ukazała się bolszewikom przerażając ich, uważam, że nie można wobec tych faktów przejść obojętnie.

Publikacja treści Konferencji Naukowej pt. Cud nad Wisłą jako akt łaski Królowej Polski, jaka odbyła się we Lwowie 8-9 IX 2018 przy wsparciu Senatu RP przypomina nam „staropolskie dzieje, bohaterski wskrzesza czas”. Jej znaczenie jest wielorakie: uświadamia nam jedność Ślubów Jana Kazimierza z Jasnogórskimi Ślubami Narodu (zaznaczoną w tekście Ślubów Jasnogórskich powiązanych z osobą św. Andrzeja Boboli), następnie ukazuje jedność Macierzy z Kresami (których mieszkańcy wbrew powszechnemu przekonaniu nie są Polonią lecz kresowianami), a w końcu urguje nieprzedawnialne uprawnienia Królowej Polski do wypełnienia zobowiązań Jej złożonych oraz uroczyście ponawianych. Przypomniał to ks. abp Józef Teodorowicz, szukając historiozbawczego znaczenia CUDU NAD WISŁĄ, który w swej homilii z 8 XII 1920 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie mówił:

Niechaj wodze spierają się i swarzą, niech długo i uczenie rozprawiają jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomógł. Będziemy im wierzyli na słowo i słuszność przyznamy. Ale cokolwiek wypowiedzą nigdy nas o jednym nie przekonają, by plan, choćby najmędrszy, sam przez się dokonał zwycięstwa. […] Tu pod Warszawą, taka była pewność przegranej, że wróg telegramami światu oznajmił; na dzień naprzód, jej zajęcie […]. Istotnie modlitwy pomogły. Nie ujęły zasługi wodzom ni chwały męstwa żołnierzom, nie ujęła też wartości ofiarom i wysiłkom całego społeczeństwa, ale modlitwą rozegrały, modły „Cud nad Wisłę” sprowadziły. Dlatego cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją „Cudem nad Wisłą” i jako cud przejdzie ona do historii. […] Cud pod Warszawą był dopełnieniem wskrzeszenia Polski […] Wskrzeszenie Polski było nowym tworem Bożym […] Bóg łaskę zwycięstwa i „Cud nad Wisłą” dał nam przez ręce Tej, która Polski jest Królową […] Cud pod Częstochową prowadził króla i naród do ślubów świętych. Niechajże Cud pod Warszawą zadziała to samo. Niechaj zwiąże naród cały w jedno bractwo wdzięcznych czcicieli Maryi i niech bractwo podejmie się dopełnienia zaciągniętych, a jeszcze nie wykonanych ślubów. Niechaj naród cały odnowiony sercem, nową ożywiony wiarą i miłością, woła ku Niej: „Królowo Korony Polskiej módl się za nami.

Wzmianka o dopełnieniu Ślubów odwołuje nas do Testamentu Prymasa Tysiąclecia z Jasnej Góry z dnia 15 VIII 1969 r., w którym Prymas napisał m.in. „uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować Naród przez Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w macierzyńską niewolę Miłości i Społeczną Krucjatę Miłości – na nowe Millenium. Gorąco pragnę, by Naród Polski pozostał wierny tym zobowiązaniom”.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski zawdzięcza Prymasowi koronację, rekonsekrację oraz wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie I Pielgrzymki do Ojczyzny.

Cieszy ogromnie również wyeksponowanie postaci Nuncjusza Achillesa Ratti, późniejszego Piusa XI, nazywanego „pierwszym polskim papieżem”, którego pomnik czuwa wraz ze Św. Janem Pawłem II na dziedzińcu Nuncjatury Apostolskiej. Ufam, że publikacja stanie się przyczynkiem do dalszych poszukiwań, pobudzi do kultu Królowej Korony Polskiej oraz zainspiruje do ukazania w dalszym etapie bohaterstwa duchownych w walce z bolszewikami, ze szczególnym uwzględnieniem (obok wspomnianego Achillesa Rattiego) abp Józefa Bilczewskiego – ojca duchownego Lwowskich Orląt, oraz ks. Ignacego Skorupki.

Zobacz też: Informacja PAP o książce na stronie Dzieje.pl