Msza św. Apostolstwa Modlitwy - 2 listopada, piątek, g. 17.30

Apostolstwo Modlitwy zaprasza na swoje msze w pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.30. Po mszy świętej zazwyczaj jest spotkanie. Na spotkaniu omawiane są intencje modlitewne na kolejny miesiąc i inne sprawy duchowe i organizacyjne. Serdeczne wszystkich zapraszamy!

Apostolstwo Modlitwy

 

Strona główna Apostolstwa Modlitwy w Polsce: http://www.ampolska.co