Pierwszosobotnie Czuwanie z Maryją nad Słowem Pana - 8 stycznia, sobota g. 20:00

W pierwszą sobotę miesiąca, odbędzie się czuwanie modlitewne z Maryją nad słowem Pana. Temat wiodący - MODLITWA O UZDROWIENIE.

Rozpocznie je Msza święta wieczorna o godz 20.00, po niej odbędzie się konferencja wprowadzająca w kult osoby Ducha Świętego, a następnie modlitwa o dary duchowe połączona z uwielbieniem. Zakończenie około godz. 23.00. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną otwierać się na Ducha Świętego trwając na modlitwie z Matką Bożą.

ZAPRASZAMY DO UWIELBIANIA BOGA!

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, oddawał Mu cześć, z całego serca kochał
i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Katechizm Kościoła Katolickiego: 355-361, 374-379

Realizacja powołania zakłada szczęście, spełnienie.
W rytm wskazówek zegara wznoś myśli ku Panu
Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Święty Król, Święty Bóg, Jezus mój...

Niech każda sekunda zbliża Cię do nieba.
Jeśli tylko możesz korzystaj z pomocy Kościoła.

Najbliższe uwielbienie już w sobotę na warszawskiej starówce.
Kilka słów od o. Mariusza.

Zgodnie z tradycją w pierwszą sobotę miesiąca, czyli 2 września, odbędzie się czuwanie modlitewne. Rozpocznie go Msza wieczorna o godz 20-tej, po niej odbędzie się konferencja wprowadzająca w kult Osoby Ducha Świętego a następnie modlitwa o dary duchowe połączona z uwielbieniem. Zakończenie około godz. 23ciej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wkroczyć w nowy rok liturgiczny poświęcony Duchowi Świętemu trwając na modlitwie z Matką Bożą.