Spowiedź - Sakrament Pojednania

Konfesjonal
Spowiadamy:
 
- w dni powszednie:
9:00-13:00 i 15:00-20:45 (9:00-11:00 i 16:00-20:45 w lipcu, sierpniu i wrześniu)
- w niedziele i święta: podczas Mszy świętych
 
Zachęcamy do spowiedzi:
- poza mszą świętą, w której uczestniczymy ponieważ jesteśmy wezwani do pełnego uczestnictwa we mszy św.
poza niedzielą, która ze swojej natury ma mieć charakter świąteczny, a nie pokutny.
 
W pierwsze piątki miesiąca, ze względu na długie kolejki do naszego konfesjonału, zachęcamy do spowiedzi w swoich parafiach.

Spowiedź generalna - ponieważ spowiadamy codziennie od rana do wieczora, to nie ma dodatkowej możliwości telefonicznego umówienia się na spowiedź. W normalnych godzinach spowiadania w konfesjonale można poprosić o dłuższą spowiedź, wtedy spowiednik zadecyduje czy jest to uzasadnione. Najlepiej zdecydować się na dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych, kiedy jest najmniej penitentów.

Modlitwa do Ducha Świętego o dobrą spowiedź

Duchu Święty,
Duchu światła i prawdy, przed którym nie ma nic skrytego,
przyjdź i kształtuj moje sumienie, abym coraz lepiej odróżniał dobro od zła.
Przyjdź i oświeć moją pamięć i rozum, abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich zło.
Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy głęboko żałował.
Przyjdź i daj mi odwagę, abym przezwyciężył wstyd i te grzechy szczerze wyznał.
Przyjdź i umocnij moją wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy. Amen.

Zapraszamy do przeczytania wskazówek dotyczących spowiedzi:

Jak zrobić rachunek sumienia

Jak się (nie) spowiadać

Spowiadamy też osoby na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do kościoła mamy po prawo drugi konfesjonał, do którego można wjechać wózkiem. Są szerokie drzwi i wystarczająco miejsca na manewrowanie wózkiem wewnątrz. Po przybyciu do kościoła najlepiej ustawić się w kolejce do zawsze czynnego lewego konfesjonału i gdy przyjdzie kolej to podjechać i dać znać księdzu, aby wspólnie przejść do drugiego konfesjonału.

Konfesjonal

Spowiadamy także w innych językach:

- angielskim - o. Leszek Gołębiewski
- włoskim - o. Wiesław Kulisz, o. Leszek Gołębiewski
- niemieckim - o. Zdzisław Wojciechowski, o. Wojciech Skórewicz
- rosyjskim - o. Józef Bielawski
- hiszpańskim - o. Waldemar Aramowicz
- czeskim - o. Józef Bielawski
- ukraińskim - o. Józef Bielawski

 


Poniżej podajemy dyżury spowiedników:

Środa

10 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Witold Koper
16:00 - 18:30 o. Waldemar Aramowicz
18:30 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Czwartek

11 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Wojciech Skórewicz
16:00 - 18:30 o. Czesław Denes
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Piątek

12 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Waldemar Aramowicz
16:00 - 18:30 o. Zdzisław Wojciechowski
18:30 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Sobota

13 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Witold Koper
16:00 - 18:30 o. Czesław Denes
18:30 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Niedziela

14 lipca 2024
8:30 - 9:15 o. Witold Koper
10:00 - 10:45 o. Witold Koper
11:30 - 12:15 o. Zdzisław Wojciechowski
13:00 - 13:45 o. Wojciech Skórewicz
16:00 - 16:45 o. Wojciech Skórewicz
17:30 - 18:15 o. Czesław Denes
20:00 - 20:45 o. Czesław Denes

Poniedziałek

15 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Witold Koper
16:00 - 18:30 o. Czesław Denes
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Wtorek

16 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Wojciech Skórewicz
16:00 - 18:30 o. Zdzisław Wojciechowski
18:30 - 20:45 o. Waldemar Aramowicz

Środa

17 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Zdzisław Wojciechowski
16:00 - 18:30 o. Leszek Gołębiewski
18:30 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

Czwartek

18 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Witold Koper
16:00 - 18:30 o. Wojciech Skórewicz
18:30 - 20:45 o. Czesław Denes

Piątek

19 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Czesław Denes
16:00 - 18:30 o. Leszek Gołębiewski
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Sobota

20 lipca 2024
9:00 - 11:00 o. Witold Koper
16:00 - 18:30 o. Leszek Gołębiewski
18:30 - 20:45 o. Zdzisław Wojciechowski

Niedziela

21 lipca 2024
8:30 - 9:15 o. Witold Koper
10:00 - 10:45 o. Wojciech Skórewicz
11:30 - 12:15 o. Leszek Gołębiewski
13:00 - 13:45 o. Zdzisław Wojciechowski
16:00 - 16:45 o. Witold Koper
17:30 - 18:15 o. Leszek Gołębiewski
20:00 - 20:45 o. Wojciech Skórewicz

UWAGA:
• w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami mogą wystąpić drobne zmiany w dyżurach spowiedzi.