Jezuici pracujący w sanktuarium

Rok - 2020, kwiecień

  • o. Lesław Ptak SJ - przełożony wspólnoty i Rektor Sanktuarium MB Łaskawej, dyrektor Centrum Duchowości Świeckich, spowiednik, rekolekcjonista, towarzyszy osobom poszukującym męża albo żony.
  • o. Józef Bielawski SJ - spowiednik, kierownik duchowy.
  • o. Mariusz Bigiel SJ - spowiednik, rekolekcjonista, kierownik rekolekcji indywidualnych.
  • o. Czesław Denes SJ - spowiednik, rekolekcjonista.
  • o. Marcin Gryz SJ (sierpień 2018-) administrator domu, promotor Apostolstwa Modlitwy, spowiednik.
  • o. Witold Koper SJ - wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum", spowiednik.
  • br. Rafał Nierzwicki SJ - zakrystianin, kierownik duchowy.
  • o. Waldemar Aramowicz SJ (marzec 2020 - ) - spowiednik.
  • o. Zdzisław Wojciechowski SJ - spowiednik, rekolekcjonista, kierownik rekolekcji indywidualnych, opiekun Małżeńskich Dróg oraz wspólnoty mężczyzn "W połowie drogi".

Więcej o naszym zakonie oraz o jego działalności w Polsce i na świecie można znaleźć na stronie: www.jezuici.pl

Wielki Czwartek 2016

Więcej o naszym zakonie oraz o jego działalności w Polsce i na świecie można znaleźć na stronie: www.jezuici.pl

Starsze zdjęcia naszej wspólnoty:

Wielki Czwartek 2015

W naszej wspólnocie mieszkali:

o. Roman Swoboda SJ (sierpień 2018 - marzec 2020) - opiekun/koordynator spotkań Ignacjańskie Spotkania Biblijne, spowiednik.

o. Paweł Szpyrka SJ (-lipiec 2018 i czerwiec - sierpień 2019) spowiednik, rekolekcjonista (współpracownik Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej), promotor powołań, promotor Apostolstwa Modlitwy, kierownik rekolekcji indywidualnych, odpowiedzialny za Mszę Mężczyzn.

o. Robert Wawer SJ (wrzesień 2014 - wrzesień 2018) administrator domu i stron www, sekretarz i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum", spowiednik, kierownik rekolekcji indywidualnych, opiekun poszukujących męża i żony, Scholi Matris Gratiarum, opiekun grupy DDA.

o. Ryszard Wtorek SJ (-wrzesień 2018) - misjonarz, spowiednik, rekolekcjonista, opiekun/koordynator spotkań Ignacjańskie Spotkania Biblijne, duszpasterz Duszpasterstwa Młodych Dorosłych.
o. Jan Orłowski SJ
o. Aleksander Jacyniak SJ
o. Andrzej Kiełbowski SJ
o. Tomasz Ludwisiak SJ