26. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele - 17 stycznia, wtorek

Dzień Judaizmu ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, jest obchodzony 17 stycznia i poprzedza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Informacje ze strony Episkopatu Polski

25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony 17 stycznia pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55, 8). Centralne obchody odbędą się w Poznaniu, gdzie zaplanowano również bogaty program wydarzeń towarzyszących rozłożonych na dni od 10 do 20 stycznia. Główne punkty obchodów będą koncentrować się wokół wspólnych modlitw, nabożeństw biblijnych oraz spotkań podsumowujących 25 lat historii Dnia Judaizmu.

Obchody Dnia Judaizmu organizuje Komitet Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Co roku przygotowuje je inna polska diecezja. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.

28 października 1965 r. papież Paweł VI ogłosił Deklarację Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Najobszerniejszy i najistotniejszy czwarty punkt tej deklaracji odnosi się do relacji Kościoła z judaizmem. Deklaracja m.in. stwierdza, że Kościół jest „nowym Ludem Bożym”, ale przymierze Boga z Izraelem nigdy nie zostało ono zerwane. Deklaracja wzywa chrześcijan i Żydów do dialogu i potępia wszelkie prześladowania Żydów w historii.

13 kwietnia 1986 r. papież Jan Paweł II odwiedził rzymską Synagogę Większą. Była to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w świątyni żydowskiej w tym mieście. Papież wypowiedział tam, że Żydzi są "starszymi i umiłowanymi braćmi chrześcijan". Do historii przeszło przesłanie tego przemówienia - "Odnalezione braterstwo". Ojciec Święty przywołał nauczanie Kościoła na temat postawy katolików wobec żydów i judaizmu, zawarte w deklaracji soborowej „Nostra aetate”. Ppodkreślił, że Kościół „opłakuje akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom”. Papież stwierdził, że stosunek chrześcija do religii żydowskiej jest "inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi i - można powiedzieć - naszymi starszymi braćmi". Jan Paweł II przypomniał, że „nie ma żadnych podstaw do jakiejkolwiek rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji lub – co gorsza jeszcze – prześladowania Żydów”. Przypomniał, że Żydzi są powołani i umiłowani przez Boga w sposób nieodwracalny. Stwierdził, że jego wizyta to dopiero początek drogi pojednania. Na zakończenie papież i naczelny rabin Rzymu przekazali sobie wzajemnie pocałunek pokoju.

17 stycznia 1998 r. po raz pierwszy obchodzono Dzień Judaizmu w Polsce w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.