Jubileuszowy Rok Ignacjański 20.05.2021-31.07.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 24 marca 2021 roku,
 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
Patronki Warszawy i Strażniczki Polski,
 
na czas trwania Roku Ignacjańskiego
20 maja 2021 - 31 lipca 2022
jest świątynią jubileuszową,
którą pobożnie nawiedzając można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
- stan łaski uświęcającej,
- przystąpienie do Komunii świętej,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego
Rok jubileuszowy trwa od 20 maja 2021 roku do 31 lipca 2022 roku.
W dekrecie czytamy, że odpust mogą uzyskać wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli.
Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli - wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu - włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwę przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarują Bogu miłosiernemu swe cierpienie wzbudzając jednocześnie intencję spełnienia trzech zwykłych warunków odpustu, gdy tylko będzie to możliwe.
 
 
 Z racji Roku Ignacjańskiego rozpoczęła się peregrynacja Ikony Św. Ignacego Loyoli i jego relikwii po jezuickich placówkach.
W naszym sanktuarium peregrynacja odbyła się od 1 do 8 czerwca 2021
Z tej okazji od wtorku do poniedziałku włącznie, z wyjątkiem niedzieli, po Mszy świętej o godz. 20.00, odbył się cykl konferencji poświęconych duchowości ignacjańskiej.
 
Tytuły konferencji:
 
Wtorek, 1 czerwca - Ignacy Loyola – historia przemiany, czyli jak Bóg zmienił Go z katolika kulturowego w żarliwego mistyka, który widział i przeżywał Boga wszędzie.

 
Środa, 2 czerwca - Rozeznawanie w praktyce człowieka świeckiego.

 
Czwartek, 3 czerwca - Jak mistyczne doświadczenie Boga zmieniło w Ignacym postrzeganie codzienności? 

 
Piątek, 4 czerwca - Dlaczego służąc ludziom możemy odnaleźć Boga? Czy można być dziś mistykiem i w jaki sposób?

 
Sobota, 5 czewca – Ignacjański Rachunek Sumienia

 
Poniedziałek, 7 czerwca - Duchowość ignacjańska w praktyce.