Rekolekcje Indywidualne

Istnieje możliwość doświadczenia spotkania z Bogiem podczas rekolekcji indywidualnych w naszym Domu Zakonnym, gdzie od ponad 400 lat trwa modlitwa, jest składana Najświętsza Ofiara i Matka Boża otaczana czcią. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z jej cudownym pierwszym w Polsce koronowanym obrazem, z najwyższą wieżą widokową na Starym Mieście, prostota warunków życia, Słowo Boże, sakramenty, kaplica domowa, kaplica wieczystej adoracji, duchowość św. Ignacego Loyoli i codzienne kierownictwo duchowe doświadczonego ojca jezuity, wszystko to w sercu starej Warszawy. Zapraszamy na indywidualny pobyt w celu odnowy duchowej. Ilość dni, treści i forma jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego: kobiety, mężczyzny, np. matki, ojca, studenta, wdowy czy osoby samotnej, np. po przejściach, przed trudną decyzją życiową, potrzebującej wyciszenia i uporządkowania spraw życiowych.

Rekolekcje w pełnym milczeniu i w oparciu o Słowo Boże to istota rekolekcji ignacjańskich. Warto również zaznaczyć, że za czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu można uzyskać odpust zupełny jeden raz dziennie pod zwykłymi warunkami (przystąpienie do spowiedzi w bliskim okresie czasu przed lub po nabożeństwie czy adoracji, przyjęcie Komunii św. tego dnia, wspierająca modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty np. przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", brak stałego przywiązania do grzechu nawet powszedniego).